ماذا أفعل إذا كان قريبي المريض عقلياً لا يريد المساعدة؟

كاتينكا بوندي ليند، ممرضة

Det kan være svært at afgøre, hvad man skal gøre i sin rolle som pårørende. Det kan være en stor hjælp for den, der har det svært, at du blot viser din forståelse og viser, at du er der, hvis der er brug for det.

Handle eller se tiden an?

Som pårørende kan du opleve at stå på sidelinjen til en nærtstående med psykiske problemer og opleve, at han eller hun over nogen tid har fået det dårligere og dårligere psykisk, men ikke ønsker nogen hjælp eller behandling.

Uanset årsagen kan det være meget svært for dig som pårørende, fordi du kan føle dig meget magtesløs og måske afvist. Det kan være svært for dig at afgøre, om du skal handle på det, du ser, eller om du skal vente og se tiden an.

Forståelse og tilstedeværelse

Nogle gange kan det være en støtte, at du respekterer, at din pårørende med psykisk sygdom kan have behov for mere afstand i perioder. Når du ringer til din pårørende med psykisk sygdom eller banker på hans eller hendes dør, kan du opleve ikke at få kontakt. Vis forståelse - kom forbi en anden gang. Det vigtige er, at du viser, at du er der.

Hvis din pårørende med psykisk sygdom isolerer sig i længere tid, bør du dog reagere, da det kan være tegn på forværring af sygdommen. 

Fortæl dine erfaringer til behandlerne

Sundhedspersoner må gerne modtage oplysninger fra de pårørende om erfaringer og oplevelser, som pårørende og patienten har haft, selvom patienten ikke samtykker til det. Hvis din pårørende er indlagt, skal du dog være opmærksom på, at dette vil blive noteret i journalen, og det kan din pårørende med psykisk sygdom derfor læse.

Ved akut behov for hjælp

Hvis du står i den situation, at du oplever, at din pårørende har akut behov for hjælp, kan du gøre følgende:

Kontakt din pårørendes læge, som kan vurdere, om der er akut behov for hjælp eventuelt ved at komme på hjemmebesøg - hvis din pårørende ikke vil møde til en samtale på lægens kontor. Kontakt eventuelt din pårørendes behandler, hvis han eller hun er tilknyttet psykiatrien.

Uden for din egen læges åbningstid kan du kontakte en vagtlæge. Kontakt den psykiatriske akutmodtagelse - og ledsag gerne din pårørende, hvis du kan overtale ham eller hende til det.

Hvis der er akut fare for din pårørendes eller andres liv, kan du også kontakte politiet, som så hjælper med at tage kontakt til en læge, som kan vurdere tilstanden. Du kan også opleve, at din pårørende med psykisk sygdom er i et behandlingsforløb, men ikke ønsker, at du inddrages i behandlingen.

Støtte til dig som pårørende

Personalet i psykiatrien skal respektere personen med psykisk sygdoms valg og overholde tavshedspligten. Alligevel kan vi godt tilbyde støtte til pårørende på et generelt niveau uden at bryde tavshedspligten. Personalet må for eksempel gerne tilbyde en samtale til de pårørende med henblik på at støtte og vejlede i det at være pårørende. Vi må også gerne give generel information for eksempel om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder. 

Henvend dig til personalet, hvor din pårørende får behandling. De kan give dig generel vejledning om psykisk sygdom og støtte til det at være pårørende.

 

Her kan du finde mere information om psykisk sygdom

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

Søg mere information hos Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende her >>

Søg mere information hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

Søg mere information hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

Søg mere information hos Psykiatrifonden her >>

Søg mere information hos Det Sociale Netværk her >>

Søg mere information hos En af os >>

Søg mere information hos Angstforeningen >>

Søg mere information hos Depressionsforeningen >>

Søg mere information hos Dansk PTSD Forening >>