Biti u rodbinskim odnosima sa psihički bolesnom osobom