Bolnička kapela

Svaka bolnica ima kapelu. Kapelu mogu koristiti svi bez obzira na vjeru. Kada osoba umre u bolnici, onda je pregleda doktor, nakon čega se mrtvac smiješta u bolničku kapelu. Po dogovoru s osobljem u kapeli, moguće je vidjeti mrtvaca u kapeli. U posebnim slučajevima to, međutim, nije moguće - na primjer ako je mrtvac stigao u bolnicu s povredama na licu i tijelu. Takođe je moguće vidjeti mrtvaca u kapeli prije negoli što ga treba sahraniti. Dolazak po mrtvaca u vezi sa sahranom takođe treba dogovoriti s osobljem u kapeli. Međutim, obično je sveštenik taj koji rješava praktičke poslove i koji poznaje procedure oko dolaska po tijelo mrtvaca. Na internet-stranici regiona možete pronaći dodatne informacije o kapelama u okviru bolnica u Regionu Sjælland.