Psihički bolestan i roditelj

Ili možda osjećate da ste loš uzor djeci.

Da biste Vašem djetetu obezbijedili sigurno djetinstvo, trebali bi ste naučiti kako da što bolje živite sa Vašom bolešću. Ako je Vama dobro, i porodici će biti dobro. To znači da se morate upoznati sa Vašim resursima i ograničenjima, i aktivno ih koristiti u svakodnevnom životu.

Ako, na primjer, znate da Vam rekreacija pomaže, onda se rekreirajte, eventualno zajedno sa Vašom djecom. Ako su Vaša ograničenja da lako zadobijete stres i gubite preglednost,

onda ograničite Vaše aktivnosti i u detalje isplanirajte svakodnevnicu, kako bi stekli bolju kontrolu nad situacijom i izbjegli stres.

Vašoj djeci možete obezbijediti sigurnije djetinstvo tako što ćete im omogućiti da razgovaraju sa drugim odraslima o svojoj situaciji. Tako se dijete neće osjećati usamljeno ili neshvaćeno, već zapaženo i priznato. Takođe Vam može pomoći ako se obratite psihijatru, psihologu, medicinskoj sestri ili drugome zdravstvenom radniku u psihijatriji, kako bi dobili podršku i savjet kako živjeti s bolešću i svakodnevnim problemima.

Ako ste kao roditelj u kontaktu sa psihijatrijom, nude Vam se porodični razgovori, a Vaša djeca mogu učestvovati u grupnim razgovorima za djecu. Ako Vam je potrebna pomoć u vezi funkcionisanja svakodnevnice ili nekog problema koji se tiče Vaše djece, možete kontaktirati Vašu opštinu u vezi njihovih ponuda za osobe u Vašoj situaciji.

Zavisno od Vaše situacije i procjene opštine, može Vam biti ponuđena ekonomska pomoć za učešće djeteta u slobodnim aktivnostima, ili dodjela kontaktne osobe djetetu, porodično savjetovanje, resterećenje i smještaj djeteta van porodičnog doma.

Takođe se možete obratiti jednom od udruženja za pacijente, koja imaju ponude, koje mogu biti relevantne za Vas.