Slušni aparat - šta sadrži vrećica sa informacijama