Šta učiniti ako psihički bolestan član porodice ne želi pomoć?