Vaše mogućnosti da se žalite

Iako se osoblje trudi, greške su moguće.
Važno ja biti upoznat s ovakvim slučajevima, da bi Vam bilo bolje.
Ako doživite da se u toku Vašeg liječenja ili liječenja nekoga od rodbine desi nešto neočekivano ili nezadovoljavajuće,
možete se obratiti osoblju i skrenuti pažnju na eventualne greške.
Takođe možete prijaviti slučaj s kojim ste nezadovoljni.
Postoji 5 oblika prijava:
Nenamjeran slučaj - skrenuti pažnju na situaciju, koju ste doživjeli.
Žalba Disciplinskome vijeću - žalba na imenovanog medicinskog radnika.
Žalba Upravi - žalba na tok događaja u bolnici.
Žalba u vezi prava - žalba radi nepoštivanja Vaših prava kao pacijenta.
Žalba na usluge - žalba na usluge u bolnici.
Isti slučaj možete prijaviti pod više kategorija.
Sve zavisi od konkretnog slučaja koji ste doživjeli.
Važno je skrenuti pažnju da su žalba i zahtjev za odštetu dvije različite stvari.
Imate sljedeće mogućnosti izbora:
Možete se samo žaliti.
Možete tražiti odštetu.
Možete se i žaliti i tražiti odštetu, i to se odvija u dva različita procesa.
O različitim situacijama koje daju mogućnost traženja odštete možete saznati više u okviru teme:
"Vaše mogućnosti da tražite odštetu"-
Takođe se možete obratiti nama, u Savjetovalištu za pacijente, i dobiti neutralno savjetovanje o Vašim mogućnostima žaljenja i traženja odštete.
Mi Vam možemo pomoći da formulišete žalbu ili prijavu.