Vaše pravo na zdravstveno-stručnu kontaktnu osobu

Svi pacijenti koji su hospitalizovani duže od dva dana
ili pacijenti koji ambulantno posjećuju bolnicu više od dva puta, imaju pravo na zdravstveno-stručnu kontaktnu osobu.
Kontaktna osoba može biti doktor, medicinska sestra ili neki drugi zdravstveni radnik, koji je zaposlen na odjelu, gdje se liječite.
Kontaktna osoba ima uvid u Vašu situaciju i obezbjeđuje skladnost u Vašem liječenju i pristup potrebnim informacijama.
Kontaktnoj osobi možete postaviti pitanja u vezi s hospitalizacijom, liječenjem, periodom nakon liječenja i tako dalje.