Djeca i porodica

Kada ozbiljna bolest zadesi familiju s djecom može biti teško odlučiti kako i u kojoj  mjeri je potrebno upoznati djecu s bolešću i sa njenim razvojem. U ovome filmu bolesnici i njihova familija opisuju njihova razmišljanja i iskustva u vezi razgovora s djecom. Osim toga jedan psiholog objašnjava moguća razmišljanja gledano iz stručnoga ugla.