Hrana i apetit

Obratite pažnju na Vašu ishranu i apetit ako imate HOBP. Gojaznost može otežati disanje više nego li što je to potrebno. S druge strane možete rizikovati da postanete neuhranjeni i izgubite snagu u tijelu radi lijekova, a otežano disanje može uticati da u još većoj mjeri izgubite apetit.