Pomagala u vezi s HOBP

Ako imate HOBP postoji više različitih pomagala od kojih možete imati koristi. To, na primjer, može biti pep-maska, koja Vam pomaže da iskašljete šlajm, ili ste, možda, dostigli jednu fazu, gdje bi Vam rolator bio od pomoći pri održavanju pauza u toku šetnje.