Radni život

Hronična bolest  obično u određenoj mjeri utiče na Vašu radnu sposobnost. Možda niste sposobni da radite u istoj mjeri kao ranije. Važno je pokušati uspostaviti ravnotežu između radnog i privatnog života, tako da ne potrošite svu energiju na posao.