Suparnički život i porodica

Ozbiljan bolest mijenja svakodnevnicu u Vašem domu. Promjene koje su uzrokovane bolešću utiču i na bolesnika, ali i na ostatak familije. Ovdje možete saznati kako se druge familije suočavaju s ovom situacijom.