Život u preostalom vremenu

Ovdje ozbiljno bolesne osobe i njihova familija opisuju njihovu situaciju. O čemu razmišljaju i kakva su im iskustva? Takođe stručne osobe, poput psihologa i sveštenika, objašnjavaju kako se iz njihovog stručnog ugla može postupiti u situaciji i, možda, biti u stanju prihvatiti situaciju.