I dag har vi større forståelse for hinandens behov