Aflastningshjælp

Bergliot Riis, socialrådgiver

Hvis du passer en syg pårørende, kan kommunen tilbyde dig aflastning eller afløsning. Du kan også få lønkompensation for at passe den syge.

Referat af filmens indhold:

Dine muligheder for aflastning eller afløsning

Hvis du passer en syg pårørende, kan kommunen tilbyde dig aflastning eller afløsning. Du kan også få lønkompensation for at passe den syge.

Hjælpen kan bestå i, at du afløses af en anden person i den syges hjem eller den syge kan få et dag-, nat- eller døgnophold på et plejehjem eller i en plejebolig. Denne hjælp kan du også få selvom du får lønkompensation.

Kontakt din kommune

Du skal kontakte hjemmeplejen i din kommune, og bede om aflastningshjælp. Sygehuset eller din egen læge kan hjælpe dig med den kontakt.