Behandling af psykisk sygdom

Michael Schmidt, Overlæge

Behandling kan bestå af flere forskellige indsatser, og virkningen af en indsats kan være forskellig fra person til person. For at få det bedre er det vigtigt, at du vurderer hvilke indsatser, der virker for dig. Samtidig er det godt, hvis du arbejder med, hvordan du bedst håndterer din sygdom.

Det er forskelligt, hvad der virker

Behandling af psykisk sygdom kan bestå af mange indsatser, der tilsammen skal være med til at gøre dig rask – eller i det mindste få det bedre. Noget virker for nogle, mens andet virker bedre for andre. 

Du må selv medvirke til at finde ud af, hvad der virker bedst for dig – og for de fleste er det kombinationen af indsatser, der virker. 

Nogle af indsatserne er tilbud, som du skal henvises til af din læge, andre tilbydes kun under indlæggelse – men en række af tilbuddene kan du opsøge på egen hånd.

Når det drejer sig om behandling af psykisk sygdom, vil de fleste nok tænke på medicinsk behandling og psykoterapi, mens man typisk er mindre opmærksom på indsatser som psykoedukation, at arbejde med sig selv, støtte fra pårørende og socialt netværk.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling indebærer, at du i samarbejde med din læge eller psykiaterfinder ud af, hvilket præparat og hvilken dosis, der virker på dine symptomer. Alt efter hvilken medicin du skal have, kan der gå flere uger, før du mærker nogen virkning. Du kan forvente at skulle have medicinen i flere måneder – måske år. 

Imens du tager medicinen skal du både være opmærksom på dens virkning – men også på eventuelle bivirkninger. Hvis du oplever, at du får det bedre, kan du drøfte med lægen, hvor længe du skal fortsætte med medicinen - og om du kan nedtrappe og eventuelt helt ophøre med medicinen.

Psykoterapeutisk behandling

Psykoterapeutisk behandling er samtaleterapi og kan foregå både individuelt og i grupper. Individuel psykoterapi eller gruppeterapi kan du eventuelt få tilbudt, mens du er indlagt - men foregår typisk i et ambulant forløb. Du kan også få individuel psykoterapeutisk behandling hos en privatpraktiserende psykiater eller psykolog. 

Det kræver en henvisning fra din egen læge for at kunne gå hos en psykiater, men behandlingen koster ikke noget. En psykolog kan du selv henvende dig til, men det vil som oftest være noget, du selv skal betale. I særlige tilfælde betaler det offentlige helt eller delvist din behandling. Reglerne kan ændre sig, og vi kan derfor ikke her sige helt præcist, hvad der vil gælde for dig.

Psykoedukation

Psykoedukation er en del af behandlingen, der har vist sig at være meget vigtig for at få det bedre. Det handler simpelthen om, at du lærer noget om din sygdom og hvordan du kan leve med den i hverdagen. 

Ved at få indsigt i sygdommen, får du større forståelse for dine symptomer og hvorfor du reagerer, som du gør. Ikke mindst lærer du, hvilke tegn du skal være opmærksom på, som kan være tegn på tilbagefald eller forværring af din sygdom. Du lærer også noget om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre. 

Psykoedukation tilbydes typisk under indlæggelse, via et ambulant forløb eller i den patientforening, som din sygdom hører under. Du kan også selv søge viden om din sygdom.

Støtte fra pårørende

Støtte fra dine pårørende er ofte en vigtig del af behandlingen. Det samme er dine venner og øvrige omgangskreds. 

Hvis du går til behandling hos egen læge, er tilknyttet et ambulatorium eller er indlagt på psykiatrisk afdeling, vil egen læge eller personalet på afdelingen forsøge at inddrage dine pårørende i din behandling – altså hvis du selv ønsker det. Hvis du ikke har pårørende eller det store sociale netværk, kan du selv forsøge at udbygge dit sociale netværk ved at opsøge steder, hvor der kommer andre mennesker. 

Din kommune kan have en række tilbud målrettet psykisk sårbare, som for eksempel væresteder, dag- og aktivitetstilbud, cafétilbud eller andet. Hop ud i det!

Du skaber selv udviklingen

Helbredelse af psykisk sygdom kommer desværre ikke af sig selv. Det kræver ofte hårdt arbejde. Du er nødt til at arbejde med dig selv for at få det bedre. 

Arbejdet består for eksempel i at finde på metoder og strategier til, hvordan du kan lindre et symptom, der afholder dig fra at gøre noget, du gerne vil – eller føle dig godt tilpas. Det er som sagt et meget krævende arbejde. 

Men over tid vil du finde de metoder og strategier, der virker for dig. Og det vil være med til, at du efterhånden, sammen med alle de andre indsatser, jeg har nævnt, får det bedre.

 

Her kan du finde mere information om psykisk sygdom

Få hjælp til symptomer som ængstelse, træthed, tristhed og tankemylder på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Det er gratis og kræver ingen henvisning. 
Gratis Kursus - Lær at tackle
Få hjælp til din angst og depression - online
Har du svært ved at møde op på et fysisk kursus? Følg LÆR AT TACKLE angst og depression – online hjemmefra. Kurset er gratis og kræver ingen henvisning.
Find LÆR AT TACKLE online-kursus

 

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

 

 

 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

 

 

 

Søg mere information hos Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende her >>

 

 

 

Søg mere information hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

 

 

 

Søg mere information hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

 

 

 

Søg mere information hos Psykiatrifonden her >>

 

 

 

Søg mere information hos Det Sociale Netværk her >>

 

 

 

Søg mere information hos En af os >>