Behandlingsforløbet ved psykisk sygdom

Michael Schmidt, Overlæge

Du kan få hjælp flere steder fra, hvis du har har behov for hjælp til at håndtere psykiske problemer. Det gælder både i akutte situationer og i situationer, hvor hjælpen kan planlægges. I et behandlingsforløb i psykiatrien vil du få tildelt en kontaktperson, som kan hjælpe dig under hele forløbet.

Akut hjælp

Behandlingsforløbet ved psykisk sygdom afhænger af, hvilke symptomer du oplever, hvor længe du har haft sygdommen, og hvad du fejler.

Hvis du har behov for akut psykiatrisk hjælp, kan du altid henvende dig døgnet rundt på den nærmeste psykiatriske skadestue eller psykiatriske akutmodtagelse. Det kan dog være en god idé at kontakte din egen læge for at orientere hende eller ham om din situation og samtidig høre lægens forslag til, hvad du kan gøre. Uden for dagtid kan du også altid henvende dig til lægevagten og få et råd, eller hvis lægen vurderer det, et hjemmebesøg.

Ambulant behandling

Mange går i ambulant behandling hos egen læge, hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Hvis sygdommen er mere kompliceret, eller hvis der er behov for en indsats fra forskellige faggrupper, kan din egen læge sende et brev, en såkaldt henvisning, til psykiatrien i regionen. Her vil man inden for få uger vurdere din sag ud fra lægens beskrivelse, og du får derefter selv direkte besked via e-boks om, hvad der videre skal ske. 

Undersøgelserne og behandlingen kan foregå enten ambulant eller under indlæggelse. Hvis du skal i gang med et ambulant forløb, bliver du indkaldt til en indledende samtale med en behandler. Det kan for eksempel være en psykiater, sygeplejerske eller psykolog. Han eller hun vil tale med dig om dine symptomer, hvor længe det har stået på, hvordan det går i hverdagen og dine forventninger til behandlingsforløbet.

Giv din behandler vigtige information

Du kan godt opleve, at behandleren spørger ind til mange ting, du synes, du har forklaret flere gange tidligere. Men det kan være meget vigtigt, at behandleren hører det med dine egne ord for at kunne vurdere din tilstand. 

Du er velkommen til at tage pårørende med til samtalen. Måske vil behandleren gerne tale med dig flere gange, inden der lægges en endelig plan for dit behandlingsforløb.

Den endelige behandlingsplan er skriftlig, og den udarbejdes altid i samarbejde med dig. Du får den også udleveret. 

Behandlingsplanens indhold

Behandlingsplanen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilken psykisk sygdom behandlerne mener, du fejler
  • Hvilke undersøgelser de mener, du skal have foretaget og
  • Hvilken behandling, de kan tilbyde dig eller de anbefaler, du skal gennemgå.

Der vil også stå noget om:

  • Hvordan du ønsker, at dine pårørende inddrages
  • Eventuel behov for samarbejde med andre sektorer som for eksempel socialpsykiatrien eller din sagsbehandler i kommunen, hvis du har sådan en.

Din kontaktperson kan hjæpe dig

Du vil, i starten af dit forløb, få tildelt en kontaktperson. Det er ham eller hende, der har ansvaret for at koordinere dit forløb i psykiatrien. Din kontaktperson samarbejder også med andre faggrupper om dit forløb. Kontaktpersonen skal hjælpe dig under hele forløbet, inddrage dig og dine pårørende, så du oplever, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet, og at du i det hele taget føler dig tryg ved forløbet.

Nogle vil for en kortere periode have brug for indlæggelse på psykiatrisk afdeling, selv om de er i ambulant behandling. Under indlæggelsen vil du også få tildelt en kontaktperson, og her vil du også modtage en skriftlig plan for udredning og behandling. Personalet på den psykiatriske afdeling samarbejder med dit ambulante behandlingssted.

Pakkeforløb i ambulante forløb

Patienter, som er i ambulante behandlingsforløb, tilbydes såkaldte pakkeforløb. Det er et begreb psykiatrien har overtaget fra det øvrige sundhedsvæsen, hvor man længe har haft succes med fastlagte behandlingsforløb inden for f.eks. hjertesygdomme. 

I pakkeforløbene har man på forhånd besluttet sig for hvilke undersøgelser og hvilken behandling, der virker bedst mod bestemte sygdomme. De justeres altid, så de passer til dig og din situation. 

Pakkeforløbene sikrer, at alle patienter med samme sygdom får tilbudt et behandlingsforløb af høj kvalitet inden for en rimelig tidsperiode uanset hvor i landet, man bor.

Alt efter hvilken behandlingsform der er henvist til, kan der være ventetid på opstart af et behandlingsforløb. Hvad der videre skal ske, efter du er blevet udredt og behandlet i et ambulant forløb, vil afhænge af behandlingsresultatet og din situation i øvrigt. 

Både korte og lange forløb

Nogle siger ”tak og farvel” til psykiatrien og er helbredt fuldstændigt, andre fortsætter behandlingen i et psykiatrisk ambulatorium eller distriktspsykiatri hos egen læge, speciallæge eller en psykolog. Det kan også være relevant at følge et rehabiliterings- eller afklaringsforløb i kommunen. 

Hvilken løsning, der er bedst for dig, vil blive afklaret i løbet af dit behandlingsforløb evt. i samarbejde med din sagsbehandler fra kommunen. Din egen læge vil altid få besked, når den psykiatriske behandling afsluttes.
 

NB. Psykiatrisk skadestue og psykatrisk akutmodtagelse er blot to forskellige navne for det samme.

Du kan finde akut hjælp i Region Sjælland her >>