Dine muligheder for at dø i eget hjem

Helle Timm, Centerleder, PAVI

De fleste mennesker ønsker at blive i eget hjem længst muligt og måske til sidst også at dø dér. Men nogle gange er det på grund af dit sygdomsforløb og praktiske forhold ikke muligt at opfylde dit ønske om at være hjemme - eller måske er det slet ikke den bedste løsning i din situation.

Note: PAVI har skiftet navn til REHPA og er et Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Læs mere om videnscenteret på www.rehpa.dk

Referat af filmens indhold:

Fordele ved at blive i eget hjem

De fleste mennesker ønsker at blive i eget hjem længst muligt og måske til sidst også at dø dér. Det kan der være mange grunde til: vante omgivelser; det er dig, der bestemmer; du kan fortsætte hverdagen og være så tæt på din partner og familie som muligt den sidste tid.

Ulemper ved at blive i eget hjem

Men det kan også blive svært at bo hjemme. Hvis du for eksempel får brug for så mange hjælpemidler at dit hjem næsten omdannes til en sygestue.

Du kan også på et tidspunkt blive så afkræftet, at du ikke orker at komme uden for en dør. Og så kan du føle dig ensom, hvis du for eksempel bor alene og måske ikke ser andre mennesker så ofte som før.

Nogle gange er det ikke muligt at blive i eget hjem

Nogle gange er det på grund af dit sygdomsforløb og praktiske forhold ikke muligt at opfylde dit ønske om at være hjemme. Du kan have behov for omsorg og pleje, der kræver, at der er sundhedsprofessionelle i nærheden af dig 24 timer i døgnet. Måske er der simpelthen ikke plads i dit hjem til alle de hjælpemidler, du har behov for.

Hvad er bedst for dig?

Det er også vigtigt at tage hensyn til de nærmeste omkring dig. Hvis du bor sammen med en partner og måske har hjemmeboende børn, skal der også tages hensyn til deres behov. Det er derfor en god ide at tale med dine pårørende, din læge og andre sundhedsprofessionelle tæt på dig, for at finde den løsning, der er bedst for hele familien.

Hvis du ønsker at dø hjemme, så overvej hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan vil det påvirke familien, hvis jeg bliver sengeliggende og får behov for megen hjælp?

- Hvor meget kan og vil jeg trække på mine nærmeste?

- Vil det være godt, hvis en af mine nærmeste kunne være sammen med mig dagligt i den sidste tid?

- Kan mit hjem ændres eller indrettes anderledes?

- Er der plads til hjælpemidler?

- Kan de andre i familien leve med et hjem, der ligner en sygestue?

- Kan de andre medlemmer af familien opretholde en hverdag med job, skolegang og fritidsliv?

Nogle ønsker fred og ro, andre synes at nærhed til børn, børnebørn og gode naboer er det vigtigste.

Du kender bedst dine egne behov og ønsker. Det kan også ændre sig gennem et alvorligt sygdomsforløb. Derfor er det godt tidligt i forløbet at have overvejet, hvilke andre muligheder der er.

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.