Dine muligheder for at få en plejebolig

Helle Timm, Centerleder, PAVI

Plejeboliger er et tilbud for borgere med behov for pleje og tryghed hele døgnet. En plejebolig er en selvstændig bolig med egen indgang og møbleret med egne møbler, billeder osv. Når du skal tage beslutningen, om en plejebolig er noget for dig, kan det være en god ide at tale med din læge, hjemmesygeplejerske eller en socialrådgiver om, hvad de mener, vil være den bedste løsning for dig.

Note: PAVI har skiftet navn til REHPA og er et Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Læs mere om videnscenteret på www.rehpa.dk

Hvad er en plejebolig?

Plejeboliger er et tilbud for borgere med behov for pleje og tryghed hele døgnet. En plejebolig er en selvstændig bolig med egen indgang og møbleret med egne møbler, billeder osv. Plejeboliger er placeret på plejehjem eller plejecentre. Personalet hjælper beboerne i deres dagligdag med for eksempel praktisk hjælp og personlig pleje.

En plejebolig er indrettet med indgang til hoveddøren uden trapper, ingen dørtrin, med brede døre og rummelige badeværelser. Risiko for at falde i boligen er mindsket og der er mulighed for at komme rundt med rollator og kørestol. Der er plads til hospitalsseng, toiletstol, badestol m.m. Der kan være køkken i boligen.

Plejeboliger findes både som plejebolig til en person og til to personer. Ægtepar, registrerede par og samlevende kan fortsætte samlivet i en plejebolig, selvom det kun er den ene part, der har behov for pleje og omsorg.

Kommunen skal godkende dig til en plejebolig

Det er kommunen, der har ansvaret for plejeboliger. Ønsker du en plejebolig skal du kontakte visitator og søge kommunen, der skal godkende dig som egnet til en plejebolig. Når du er godkendt, kan der være ventetid på en bolig. Når du har fået tilbudt og sagt ja til en bolig, underskriver du en lejeaftale, betaler indskud og husleje. Du kan søge tilskud til indskud og almindelig boligtilskud.

Før en borger godkendes til en plejebolig, vil kommunen se på, om det er praktisk muligt og økonomisk rentabelt at lave ændringer i din bolig, så den kan rumme de behov du har - og kan forvente at få. Der er forskellig praksis i kommunerne.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du søger plejebolig kan dine pårørende ikke få pasnings- eller plejeorlov.

Er en plejebolig en løsning for dig?

Når du overvejer om en plejebolig er noget for dig, er det god ide at tænke på både fordele og ulemper ved at vælge en plejebolig eller blive boende i dit hjem. Tænk for eksempel på, hvor du nu -  og på længere sigt vil få den bedste livskvalitet. Er det realistisk, at du kan blive boende i din nuværende bolig? Vil du føle dig mere tryg i dagligdagen i en plejebolig? Hvad mener din partner og familie?

Det kan også være en god ide at tale med din læge, hjemmesygeplejerske eller en socialrådgiver om, hvad de mener, vil være den bedste løsning for dig.

Besøg eventuelt plejeboligen

Når du skal beslutte dig, kan det også være en hjælp at tage ud og kigge på mulige plejeboliger. Det kan give dig en realistisk fornemmelse for, hvad boligen kan tilbyde og hvilke begrænsninger, der er. Kontakt stedet og hør, om du må komme på besøg.

Institutioner med særligt fokus på palliation

I nogle kommuner er der institutioner, der har særligt fokus på palliativ indsats. Her tilbydes borgere med livstruende sygdom lindrende behandling og omsorg under en kortere indlæggelse. Ofte er det pladser tilknyttet et plejecenter eller en aflastningsenhed, der henvender sig til kommunens egne borgere.

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.