Evaluering Helbredsprofilen 2018

Er information i et forståeligt sprog hjælpsomt, når patienter skal træffe beslutninger i deres forløb? Evalueringen af Helbredsprofilen.dk tyder på det. Samtidig understøttes patienternes forståelse af egen helbredstilstand og behandling, ifølge rapporten.

Video hjælper patienters beslutninger på vej

Region Sjælland står bag helbredsprofilen.dk, som samler videobaseret formidling om livet med længerevarende sygdom ét sted. Nu er Helbredsprofilen.dk evalueret i samarbejde med Cowi og Health Literacy Agency. Resultaterne viser, at Helbredsprofilen understøtter patienters samlede forløb i sundhedsvæsenet, for eksempel gennem formidling om, hvad du kan forvente der skal ske, når du skal behandles for slidgigt eller KOL.

Patienter får information om deres diagnose og kan se film om, hvordan undersøgelser og behandling foregår. Der sker i et sprog, som er til at forstå. Videoformidling betyder, at man som patient ikke behøver læse tunge foldere, men kan se og høre informationen i en film i stedet for. Det giver patienterne en ny mulighed for at være forberedte, når de møder op på sygehuset eller hos deres praktiserende læge.

- Helbredsprofilen taler ind i de strategiske satsninger, vi i Region Sjælland har lagt op til gennem længere tid. Viden om sygdomme og behandling skal flyttes tættere på den enkelte patient. Filmene tager udgangspunkt i både fagfolk og patienter, der selv fortæller om deres erfaringer og om, hvordan livet leves, trods en kronisk sygdom. Borgernes stemme er da også ét af de elementer, som får særdeles positive ord med på vejen i evalueringen, formand for Udvalget for sundhed for alle Per Nørhave.

Helbredsprofilen indeholder desuden et online, filmbaseret træningsværktøj til genoptræning af blandt andet slidgigtpatienter. Det underbygger og supplerer den digitale tankegang, der spiller en voksende rolle i kommunerne, og det er gratis for alle borgere at bruge helbredsprofilen.dk.

Udgangspunkt i borgerne

Region Sjælland har udarbejdet materiale på Helbredsprofilen sammen med læger og sygeplejersker fra sygehuse i hele regionen. De sygdomme, man kan lære mere om på sitet, er udvalgt på baggrund af Sundhedsstyrelsen rapport om, hvilke sygdomme der er mest udbredt, samt regionens egen profil over borgernes sundhedstilstand. 

- I dag bruger de fleste Google til at finde information om sundhed og sygdom, men den information man finder frem til, kan ofte virke tilfældig og ikke nuanceret nok. Med Helbredsprofilen tilbyder vi faglig kvalificeret viden, som patienter og pårørende kan bruge, når og hvor de har brug for det, siger sundhedsdirektør Peder Ring/ enhedsleder i KU Sund, Anne Øster Hjortshøj.

De digitale muligheder er bare et af en række fokuspunkter, som Regionsrådet i Region Sjælland arbejder ud fra de næste fire år.

Health literacy evaluering
Usability evaluering
Evaluering af Helbredsprofilen.dk - Gør den en forskel for borgerne?

Helbredsprofilen.dk's samlede evaluering rapport