Fælles medicinkort (FMK)

Tager du den medicin lægen regner med?
På det Fælles Medicinkort, som også kaldes Medicinkortet, kan du se, hvilken medicin din læge har anbefalet til dig.

Du kan også se hvor meget og hvor hyppigt du skal tage medicinen, og om du har recepter, hvor du fortsat kan få medicin udleveret fra apoteket.

Sådan får du adgang til FMK

Medicinkortet er ikke et fysisk kort. Du har adgang til dit medicinkort via sundhed.dk eller den app, der hedder Medicinkortet.
For at du kan få adgang til dit medicinkort, skal du bruge NEM-ID.

Hvem kan se dine oplysninger?

Udover dig bruger relevante sundhedspersoner, som er involveret i din behandling, oplysningerne i dit medicinkort.
Det er derfor vigtigt, at oplysningerne er rigtige for at minimere risikoen for fejl eller misforståelser vedrørende din medicin.
Hvis du oplever, at der er forskel mellem, det du tager, og det som står på dit medicinkort, så skal du kontakte din læge.