Førtidspension

Bergliot Riis, socialrådgiver

Hvis du ikke længere kan klare at arbejde, kan du have brug for at få førtidspension. Du kan få førtidspension fra 40 års alderen og op til, du skal have folkepension. 

Referat af filmens indhold:

Betingelserne for at få førtidspension

Hvis du ikke længere kan klare at arbejde, kan du have brug for at få førtidspension. Du kan få førtidspension fra 40 års alderen og op til, du skal have folkepension. Betingelsen for at få førtidspension er, at du har en varigt nedsat arbejdsevne og har gennemgået et ressourceforløb.

Din arbejdsevne vurderes

Du laver et ressourceforløb i samarbejde med din kommunale sagsbehandler. Formålet med ressourceforløbet er, at undersøge om, det er muligt for dig at bruge den arbejdsevne, du måtte have tilbage. Det sker gennem aktivering, behandling, revalidering eller andet som kan gøre, at du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning.

Behandlingstiden på din ansøgning

Det kan tage op til 5 år at behandle din ansøgning - medmindre det er helt åbenlyst og klarlagt, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.

Særligt for dig under 40 år

Er du under 40 år skal det være dokumenteret, at det på grund af særlige forhold er helt klart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Særlige regler ved livstruende sygdom

Der gælder dog særlige regler, hvis du har en livstruende sygdom og kun har kort tid tilbage at leve i. Her vil du automatisk få tildelt førtidspension uden, at din arbejdsevne skal søges forbedret. Og din ansøgning vil blive behandlet hurtigt, så du hurtigst muligt kan gøre brug af pensionen.

Tag en bisidder med til samtalen i kommunen!

Når du skal tale med nogen om din situation, med sygehuset eller kommunen, vil det være en god ide at have en bisidder, et familiemedlem eller en ven med til samtale.

Du skal vide, at du har ret til se dine sagsakter i kommunen.