Forberedelse af begravelsen

Knud Larsen, Formand for danske bedemænd

Det er dig og præsten, der aftaler dato, tid og sted for begravelsen eller bisættelsen. Ofte vil man også afholde et arrangement for familie og venner i forbindelse med begravelsen. Der er af disse praktiske opgaver, som bedemanden kan hjælpe dig med.

Begravelsesceremoniens forløb aftales med præsten

Det er dig og præsten, der aftaler dato, tid og sted for begravelsen eller bisættelsen. Præsten vil gerne mødes med dig inden begravelsen, så I kan tale om den afdødes liv. Desuden vil I tale om, hvilke salmer, der skal synges, om kirken skal pyntes, og om hvordan ceremonien foregår. 

Praktisk opgaver efter begravelsen

Ofte vil man også afholde et arrangement for familie og venner i forbindelse med begravelsen. I den forbindelse skal du planlægge tid og sted for dette arrangement. Dette kan bedemanden også hjælpe dig med.

Det kan desuden være relevant at orientere den afdødes familie, venne- og omgangskreds om dødsfaldet. Måske kan du få hjælp fra familiemedlemmer eller venner, da det kan være svært at ringe rundt og give sådan en besked.

Hvis du ønsker at indrykke en dødsannonce i avisen eller på internettet, skal du beslutte dig for, hvad der skal stå i annoncen og vælge i hvilken avis eller på hvilken hjemmeside annoncen skal offentliggøres.

På dagen for ceremonien

På dagen for ceremonien henter bedemanden kisten, og kører den til det sted, hvor ceremonien skal afholdes.

Der kan være særlige traditioner på din egn eller i din familie, som du gerne ser udført. Det kan for eksempel være, at rustvognen kører forbi steder, som den afdøde har haft nær tilknytning til eller at de pårørende gerne vil følge efter rustvognen eller noget helt tredje. Tal med bedemanden om, hvad der kan lade sig gøre.

I forbindelse med selve begravelsen kan der også være traditioner og skikke, som du gerne vil have gennemført.

Her kan du tale med præsten om, hvad der kan lade sig gøre.

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.