Hele familien bliver påvirket

Mette Engel-Holm, har haft en depression

Mette Engel-Holm og Kim Olsen er gift. Hun har haft en depression Det påvirkede hele familien. De var nødt til at gøre det til et fælles projekt for at lykkes. Det har betydet, at de har været nødt til at åbne op for hinanden.

Været tvungne til at åbne op

Mette mener, at de har været tvungne til at lære nogle ting om hinanden, som de måske ellers ikke havde åbnet op for. Og de har været tvungne til at åbne sig for hinanden på en anden måde, for at komme igennem situationen. Det har været nødt til at være et fælles projekt. 

Hele familie bliver påvirket

Kim fortæller, at det kan godt være, at det kun er én, der er syg, men hele familien bliver påvirket. De er nødt til at være fælles om det:

Vi er nødt til at stå stærkt som er enhed, og det synes jeg også, at vi er blevet. Jeg tror, at vi er blevet tættere på hinanden. Jeg ved bedre, hvordan Mette har det, og vores børn mere, hvordan Mette kan have det, og hvad det kan gøre ved os.” 

Familien kan blive presset mere end, hvad den kan klare

Mette mener, at hele forløbet har gjort dem stærkere som familie, men det lægger også et pres på familien: 

Der er ikke noget tvivl om, at det også er et pres at være under. Man går lidt på et skrøbeligt grundlag fordi, det kan tippe begge veje. Man kan også bliver presset ud. Jeg er ikke sikker på, at alle kommer igennem det godt. Jeg tror også, at det kan presse nogle ud over kanten.” 

Usikkerhed om hvor det ville ende

For Kim og Mette har der været tidspunkter, hvor de har været i tvivl om, hvor de endte henne bagefter. Ville de være stærke nok til at bevare familien? Ville det tære for hårdt på dem som kærester? Ville det blive for meget et forhold med listesko, hensyntagen og pleje? 

Mette tror, at man vil opleve at blive presset - og enten kommer man stærkere ud eller også er der noget, der går tabt.