Hjemmehjælp

Karina Bernth, sundhedskonsulent

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har en funktionsnedsættelse på grund af sygdom eller alder, som gør, at du har svært ved at klare praktiske ting i dit hjem, som for eksempel støvsugning og gulvvask eller personlig hygiejne.

Din muligheder for at få hjemmehjælp

Du kan både ansøge om varig hjælp, midlertidig hjælp eller lejlighedsvis aflastning.

Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab eller andet. Men hvis I bor flere sammen, vil det være husstandens samlede ressourcer, der bliver kigget på. Det vil for eksempel sige, at man i vurderingen af dit behov for hjælp vil inddrage, hvad din ægtefælle kan bidrage med.

Kommunens vurdering

Det er kommunen, der afgør, om du har behov for hjemmehjælp. Hvis du har behov for hjemmehjælp, skal du derfor kontakte visitationen i din kommune. Derefter kommer der en visitator på besøg i dit hjem, hvor I sammen taler om, hvilke behov du har, og hvad dit netværk kan hjælpe dig med - men også hvilke ønsker og mål du har i forhold til at nå dertil, hvor du kan klare dig selv.

Kommunens rehabiliteringsforløb

For de fleste mennesker hænger livskvalitet tæt sammen med at være selvhjulpen og uafhængig. De fleste kommuner vil derfor tilbyde dig et rehabiliteringsforløb. Målet med et rehabiliteringsforløb er, at du kan bevare et aktivt og selvstændigt liv.

Et rehabiliteringsforløb foregår på et center i kommunen og kan for eksempel bestå af vejledning og undervisning i din sygdom og fysisk træning, der styrker din bevægelighed i muskler og led.

Et rehabiliteringsforløb kan også bestå af træning og vejledning i dit hjem. Her kan en medarbejder fra kommunen vejlede dig i, hvordan du klarer hverdagens opgaver med mindst mulig hjælp fra andre. Det kan for eksempel være vejledning i, hvordan du bevæger dig sikkert rundt i dit hjem, madlavning, personlig hygiejne, toiletbesøg eller andet. I denne vejledning kan også indgå en vurdering af, om du har behov for hjælpemidler i dit hjem.

På baggrund af samtalen med visitator og et eventuelt rehabiliteringsforløb vil det blive vurderet, om du er berettiget til at modtage hjemmehjælp – og hvor meget hjemmehjælp du kan tilbydes.

Kontakt visitationen

Hvis du ønsker at kontakte visitationen, finder du kontaktoplysningerne på din kommunes hjemmeside.