Hvad er en peer-medarbejder?

Rico Jacobsen, haft misbrug, angst og depression

Rico Jacobsen er peermedarbejder på en psykiatrisk afdeling. Det indebærer, at han er ansat til at tale med patienter, som er indlagt på psykiatrisk afdeling på baggrund af hans egen erfaringer med psykisk sygdom. Rico har selv kæmpet med misbrug, angst og depression i mange år. I dag har han det godt, og han bruger sine erfaringer til at hjælpe andre. 

En peermedarbejders rolle

Som peermedarbejder er Rico ansat til at komme op på voksenpsykiatrisk afsnit og tilbyde recoveryorienterede samtaler til de patienter, der er indlagt, på baggrund af hans egne erfaringer i psykiatrien. 

Al den her viden som jeg har om mig selv og min egen recoveryproces – de her mestringsstrategier og alle de ting, der kan hjælpe én på vejen. De ting er jeg med til at bringe i spil med de patienter, der er indlagt. De har behov for én, de kan spejle sig selv i, og én de kan have noget til fælles med.” 

Rollen som peermedarbejder

Rico fortæller, at der hvor han er ansat som peermedarbejder, har de en helt fast arbejdsgang for, hvordan de gør deres arbejde som peermedarbejdere. 

Vi er ansat på lige fod med alle andre i psykiatrien. Så vi tager selvfølgelig vores alarm på osv. Og så har vi derefter en runde med en nøgleperson som regel ergoterapeuten eller lignende, hvor vi hører, om der er nogen patienter, der er interesseret i at tale med en peermedarbejder.”

Får en liste med patienter, der gerne vil tale med ham

Han får udleveret en liste over de patienter, som gerne vil tale med ham. Og derefter tager han kontakt til de patienter og hører, om de er interesseret i en snak den dag. 

Hvis ikke der er nogen at tale med, sidder vi altid til rådighed ude i miljøet over en kop kaffe og har den der helt almindelige hverdagssnak, som man også savner under en indlæggelse. Det er ikke altid snak om sygdom, der er brug for. Nogle gange er det også bare at sidde over et spil ludo og drikke en kop kaffe sammen.” 

Tavshedspligt og grunduddannelse

Som peermedarbejder har man fuld tavshedspligt. Desuden gennemfører man psykiatriens grunduddannelse, og derudover har mange haft en forskellige kurser lige fra emner som recovery, livshistoriefortælling – til hvordan man bringer sin historie i spil, men også til, hvordan man passer på sig selv.