Hvad er palliation?

Helle Timm, Centerleder, PAVI

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring

Palliation drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom.

 

Gennem lindring kan man fremme livskvaliteten hos den syge, de pårørende og senere de efterladte. Den palliative pleje og behandling kan både foregå i dit eget hjem, på plejehjem, på sygehus og på hospice.

 

OBS: PAVI har skiftet navn til REHPA og er et Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Læs mere om videnscenteret på www.rehpa.dk

 

Palliation af lidelser ved livstruende sygdom

Lidelser kan både være fysiske (som smerter, åndedrætsbesvær, forstoppelse fx), psykiske (som angst, sorg, depression), sociale (arbejdsmæssige, økonomiske eller et spørgsmål om at udfylde sine sædvanlige roller i hverdagen) eller eksistentielle-åndelige (det kan være spørgsmål som: Hvad er meningen med det hele, med sygdommen osv?).

Palliation har tidligere kun drejet sig om den allersidste tid med alvorlig sygdom indtil døden. Men i dag lægges der vægt på, at mennesker ramt af en livstruende sygdom, som kræft, hjerte-, lungesygdom eller andet, kan have brug for lindring og støtte til øget livskvalitet allerede tidligt i – og igennem – et langt sygdomsforløb.

Gennem lindring kan man fremme livskvaliteten hos den syge, de pårørende og senere de efterladte. Den palliative pleje og behandling kan både foregå i dit eget hjem, på plejehjem, på sygehus og på hospice.

 

Palliation på et basalt niveau

De professionelle arbejder med palliativ indsats på to niveauer:

  • Du kan få palliativ pleje og behandling på et basalt niveau. Her vil fagpersonerne tilbyde dig pleje og behandling, som en del af den hjælp, de i forvejen yder dig.
  • Det kan for eksempel være din egen læge, et plejehjem, den kommunale hjemmepleje eller den sygehusafdeling, hvor du er indlagt.

 

Palliation på et specialiseret niveau

Du kan også få palliativ pleje og behandling på et specialiseret niveau. Her er det fagpersoner, der udelukkende arbejder med palliativ indsats, der varetager pleje og behandlingen.

Det kan være et udgående palliativt team, en palliativ afdeling på et sygehus eller på et hospice.

Langt de fleste kan få den hjælp, de behøver, fra det basale niveau, men nogle vil have så svære eller sammensatte problemer, at de har brug for en mere specialiseret indsats.

 

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.