Hvad er telemedicin?

Peter Raun - praktiserende læge & Hannah Clement Schmidt - sygeplejerske

Telemedicin er sundhedsfaglige ydelser, der foregår digitalt over afstand. Telemedicin kan være mange ting. Helt simpelt kan det være e-mailkonsultationer med din praktiserende læge og det kan være målinger, du selv foretager og sender ind. Det kan også være videokonsultationer, hvor du fx sidder derhjemme og taler direkte med din læge samtidig med, at I kan se hinanden på skærmen.

Peter Raun, praktiserende læge, ser et stort potentiale i telemedicinske løsninger, som kan forbedre samarbejdet om patienterne mellem kommune, sygehus og praktiserende læge.