Hvad kan en bedemand hjælpe dig med?

Knud Larsen, Formand for danske bedemænd

Hvis et dødsfald er ventet, kan det være en fordel, hvis nogle af tingene er planlagt på forhånd. En bedemand kan hjælpe dig med en række ting i forbindelse med et dødsfald. Du bestemmer selv, hvor meget du selv ønsker at varetage, og hvad du gerne vil overlade til bedemanden.

En fordel at nogle beslutninger er truffet før dødsfaldet

Når den syge dør, kan du som pårørende opleve, at dit liv er et stort kaos. Du er fyldt med sorg over at have mistet en nærtstående og samtidig er der en række praktiske ting, du skal tage hånd om. Hvis dødsfaldet er ventet, kan det være en fordel, hvis nogle af tingene er planlagt på forhånd. Så undgår du som pårørende at skulle stå midt i al kaosset og tage stilling til noget, hvor du er usikker på, hvad den afdøde måtte have ønsket.

Du kan for eksempel have spurgt den syge om, han eller hun ønsker at blive begravet eller bisat, dvs. brændt. I kan også have talt om, hvilke salmer, der skal synges i kirken, hvordan arrangementet efter begravelsen skal være - eller andre ønsker den døende måtte have til begravelsen.

En bedemand kan hjælpe med alt det praktiske omkring begravelsen

Hvis du ønsker, at en bedemand tager sig af alt det praktiske omkring begravelsen, kan du også på forhånd udvælge dig bedemanden og tage kontakt til ham eller hende. Du kan dog også vælge selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet.

En bedemand vil kunne hjælpe og vejlede dig omkring alle de ting, du skal huske på, de praktiske ting, der skal gøres – og i hvilken rækkefølge de skal gøres. Du vælger selv, hvad du ønsker bedemanden skal tage sig af – og hvad du selv vil tage dig af. 

Der er stor forskel på, hvad en bedemand koster – og hvilke ydelser der følger med i prisen. Det er derfor vigtigt, at du aftaler en pris med bedemanden, og at I indgår en klar aftale om, hvilke ydelser der er inkluderet i prisen. Dermed undgår du ubehagelige overraskelser, når du modtager regningen.

Praktiske forhold og formelle procedurer

Der er både en række praktiske og formelle procedurer omkring dødsfaldet og begravelsen, der skal tages hånd om, når en person dør.

I de følgende film vil vi beskrive de praktiske forhold og rituelle skikke, som er tilknyttet den danske folkekirke.

Andre trosretninger

Hvis du tilhører en anden trosretning vil skikkene sikkert være anderlede. Du kan læse om andre trosretningers skikke på nettet eller tage kontakt til det pågældende trossamfund.

Ikke medlem af den danske folkekirke

Selv om den afdøde ikke var medlem af den danske folkekirke, skal han eller hun blive begravet på en kirkegård. Du kan eventuelt tale med bedemanden om, hvor og hvordan en ceremoni kan afholdes.

Forskel i traditioner og skikke fra egn til egn

Der vil også være forskel på traditioner og skikke fra egn til egn i landet, som kan have betydning for, hvordan forløbet før, under og efter begravelsen. Du kan selv være med til at bestemme, hvordan begravelsen skal forløbe.

Du kan tale med bedemanden og præsten om dine særlige ønsker, hvor I kan få afklaret, hvad der kan lade sig gøre i praksis.

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.