Hvad kan en læge hjælpe dig med?

Birgit Åbom, læge

Din egen læge er tovholder, hvis du bliver syg. Din egen læge har en 5 årig uddannelse efter universitetet, en uddannelse, der sigter på at undersøge og behandle en lang række almindelige både akutte og kroniske sygdomme.

Referat af filmens indhold:

Din egen læge er tovholder, hvis du bliver syg. Din egen læge har en 5 årig uddannelse efter universitetet, en uddannelse, der sigter på at undersøge og behandle en lang række almindelige både akutte og kroniske sygdomme.

Egen læge

Din egen læge er uddannet til at samarbejde med sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter og andre. Din egen læge kan også tage på sygebesøg, hvis det er nødvendigt.

Hvis du søger din egen læge ved symptomer eller bekymringer, vil din egen læge selv fortage undersøgelser og behandlinger eller hvis det drejer sig om mere komplekse symptomer, henvise dig til speciallæge lokalt eller på sygehus.

Henvisning til sygehus

Hvis du bliver henvist til sygehuset, vil du typisk i sygehusets ambulatorium møde en læge som har specialiseret sig i f.eks. hjertesygdomme, gigtsygdomme, kræftsygdomme eller f.eks. i smertelindring også kaldet palliation.

Bliver du indlagt på sygehus, kan du også møde yngre læger dvs. færdiguddannede læger, som er ved at uddanne sig videre til f. eks. hjertelæge, kræftlæge.

I ambulatoriet vil du få optaget en journal. Der vil formentlig blive foretaget en lang række undersøgelser, ofte før du får at vide, hvilken behandling du skal have.

Når der bliver startet en behandling f.eks. for kræft, vil du gennem længere tid skulle komme til behandlinger og kontroller i ambulatoriet.

Samarbejdet mellem læge og sygehus

Det er vigtigt at tænke på, at selvom du er henvist til f.eks. kræftambulatoriet, så er din egen læge fortsat din egen læge, som du kan kontakte, hvis du har symptomer eller har brug for attester, sygemeldinger eller andet.

De forskellige læger på sygehus og din egen læge, har ofte en løbende udveksling af undersøgelsesresultater og behandlingsplaner. Når du er færdig med en behandling, får din egen læge (ved din tilladelse) et afsluttende udskrivningsbrev.

Din egen læge er desværre ikke koblet op på samme IT system, som sygehuset og det kan undertiden medføre at informationer kan mangle eller være forsinkede.