Hvad kan en præst hjælpe dig med?

Katrine - Sygehuspræst

Alvorlig sygdom sætter gang i tankerne

Når du selv eller en af dine nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom, sætter det mange tanker og spørgsmål i gang, som du kan have brug for at vende med et andet menneske: "Hvorfor lige mig?”; "Hvad har jeg gjort, siden dette skal ramme mig?”; "Hvem er jeg, nu hvor jeg er syg?”; Hvad er meningen med det hele?”; "Hvor er Gud henne?”; "Hvad sker der, når jeg dør?”

Her kan præsten som samtalepartner være en mulighed. Den del af præstens arbejde kaldes sjælesorg, altså omsorg for sjælen.

 

Brug præsten på sygehuset eller i dit sogn

Du kan gøre brug af den præst, som du har i dit sogn eller præsten ved det sygehus, du er tilknyttet. Præsten har fuld tavshedspligt. Det betyder, at der ikke er noget fra samtalen, som optræder i en journal eller bliver videregivet, medmindre du har givet dit samtykke til det. Og det betyder altså også, at du i samtalen med præsten har et fristed til at sætte ord på lige de tanker og følelser, som trænger sig på. Præsten har ikke et bestemt formål eller dagsorden for samtalen ud over det at være til stede som en håndsrækning og en støttende skulder.

 

En præst har stor erfaring med samtale

En præst har stor erfaring med at møde og tale med mennesker, som befinder sig i svære situationer og i situationer mellem liv og død. Som præst har man et perspektiv og blik for, at verden og tilværelsen rummer mere end det, der så at sige kan måles og vejes. Sagt meget kort har man som præst det perspektiv, at såvel verden som tilværelsen rummer både tro, håb og kærlighed, rummer troen på en højere mening - troen på Gud.

 

Tal med præsten om det, som tynger dig

Samtalen med en præst behøver dog ikke at tage afsæt i spørgsmål om Gud og tro, men kan sagtens handle om mere almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål og tanker. Du kan for eksempel dele dine tanker om afmagt, skyld, sorg, meningsløshed eller andre ting, som optager dig. Andre gange kan du have behov for mere end ”blot” at tale sammen. Måske vil du gerne gennemføre et kirkeligt ritual som at synge eller få sunget en salme, bede en bøn, få del i nadveren, eller få lyst velsignelsen over dig. Eller få gennemført en dåb og vielse. Som regel er dåb og vielse noget, der forberedes noget tid forinden, men hvis tiden er knap, kan præsten faktisk i løbet af meget kort tid i hjælpe med at gennemføre en kirkelig handling.

 

Hvis du har tanker om din egen begravelse, har du også mulighed for at kontakte din præst for at tale om det.

Hvis du ikke ved, hvem din præst er, kan du søge informationen på sogn.dk.

 

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.