Hvad kan en visitator hjælpe dig med?

Karina Bernth, sundhedskonsulent

En visitator er din indgang til at få hjælp fra kommunen. Du kan derfor kontakte en visitator, hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at få hjælp, eller har et konkret behov for hjælp.

Dine rettigheder som borger

Som borger har du ret til at kontakte en visitator, og du behøver ikke kontakte din læge først.

Kommunen kan for eksempel tilbyde hjælp til personlig pleje, for eksempel bad eller påklædning. Det kan også være praktiske opgaver i hjemmet, som rengøring, madlavning, indkøb eller ndet, som du ikke længere selv kan klare. Du kan dog kun få hjælp, hvis du er berettiget til det ifølge loven og regler om kommunens serviceniveau.

Visitatoren vurderer din situation

Når visitatoren skal bedømme, hvorvidt du er berettiget til at få hjælp, vil hun eller han spørge ind til dig, din familie og hvilke opgaver du selv varetager, og hvad du får hjælp og støtte til af andre. Mange gange tilbyder visitatoren dig også at besøge dig i dit hjem, således at hun eller han har mulighed for at få et realistisk billede af, hvordan din hverdag fungerer og hvilke problemer, der typisk opstår i din dagligdag.

Hjemmebesøg af visitator

Hvis du har pårørende, er det en god ide, at de deltager i visitationsbesøget i dit hjem. Det kan være svært at svare på alt det, der bliver spurgt om – og huske at få alle detaljer med. Det kan også være en god idé at forberede dig på mødet med visitatoren sammen med din familie, så I har skrevet de spørgsmål ned, som I gerne vil have svar på.

Kontakt visitationen i din kommune

Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at få hjælp eller har et konkret behov for hjælp, kan du kontakte visitatoren i din kommune. Som borger har du ret til at kontakte en visitator, og du behøver ikke kontakte din læge først.

Du kan finde kontaktoplysningerne til visitationen på din kommunes hjemmeside.

Hvis du er pårørende til en person, som du mener har behov for hjælp, kan du også kontakte visitationen.

Du skal i øvrigt vide, at visitatoren har tavshedspligt.