Hvad laver en psykiatrisk sygeplejerske?

Lonnie Hougaard, Sygeplejerske

I psykiatrien vil du ofte støde på psykiatriske sygeplejersker, fordi de både arbejder med pleje, udredning og behandling. En psykiatrisk sygeplejerske vil gerne lære dig bedre at kende og tale med dig om, hvordan du kan løse dine psykiske problemer. 

Hvad er en psykiatrisk sygeplejerske?

Psykiatriske sygeplejersker har en almen sygeplejerskeuddannelse og har herudover særlige kompetencer fra erfaring fra arbejdet i psykiatrien og typisk også i form af efteruddannelse og kurser.

Sygeplejersker som faggruppe udgør en stor andel af medarbejdergruppen i psykiatrien. Som patient eller pårørende vil du kunne møde psykiatriske sygeplejersker i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk sengeafdeling og i forbindelse med ambulante forløb i klinikker og i distriktspsykiatrien. Her arbejder sygeplejerskerne sammen med andre faggrupper omkring psykiatrisk pleje, udredning og behandling.

Din kontaktperson vil ofte være en sygeplejerske

Når du som patient får tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson eller en primærbehandler, vil det ofte være en sygeplejerske. I den forbindelse vil sygeplejersken være den, der har overblikket over dit forløb i psykiatrien, koordinere indsatsen, inddrage de andre faggruppers kompetencer og bidrage til den samlede behandling.

Samtalen med dig er det vigtigste

Den psykiatriske sygeplejerskes vigtigste ”redskab” er samtalen og relationen til det enkelte menneske.

Det står lidt i modsætning til den sygeplejerske, der behandler fysisk sygdom. For hende eller ham vil samtalen også være et vigtigt redskab, men derudover vil behandlingen af den fysiske sygdom typisk være omdrejningspunktet for jeres relation.

Udgangspunktet er dig og din unikke historie

Den psykiatriske sygeplejerske vil tage udgangspunkt i din unikke historie og lære dig bedre at kende. Gennem dialog med dig vil sygeplejersken sammen med dig blive klogere på, hvordan du kan løse dine psykiske problemer.

Det er væsentligt at få talt om både dine og dine pårørendes behov, erfaringer, ressourcer, forventninger, håb, drømme og ønsker for at forstå din situation.

Formålet med de terapeutiske samtaler er at støtte dig i at opnå en indsigt, så du oplever dig bedre rustet til at mestre dit liv.

Sygeplejersken kan rådgive og vejlede dig

Sygeplejersker ordinerer ikke medicin, men kan være med til at give dig den, observere effekten og følge op på en eventuel medicinsk behandling. Hun eller han kan også rådgive dig om, hvordan du undgår eller lindrer bivirkninger fra medicinen.

Den psykiatriske sygeplejerske kan også vejlede dig i, hvad du selv kan gøre for at blive rask igen ved psykisk sygdom, hvilke tegn du skal være opmærksom på ved eventuelle tilbagefald, og hvad du selv kan gøre for at undgå tilbagefald. Det kan være information om sunde madvaner, søvn, motion, rygestop, misbrugsbehandling eller andet. 

Hun eller han er ikke ekspert inden for alle områderne, men har et generelt kendskab og kan vurdere, hvorvidt du har brug for yderligere hjælp fra en ekspert – og hvordan du kommer i kontakt med én.