Hvad laver en socialrådgiver?

Bergliot Riis, socialrådgiver

En socialrådgiver kan hjælpe dig med en række personlige, sociale og økonomiske spørgsmål. Dine muligheder for at få hjælp afhænger af din sygdom og situation. Og det vil være forskelligt, hvorvidt du selv skal betale helt eller delvist for den hjælp, som du har behov for.

Referat af filmens indhold:

Hvad laver en socialrådgiver?

En socialrådgiver hjælper dig med af få afklaret de spørgsmål du har, som følge af den situation, du er kommet i på grund af dit helbred. På sygehuset kan socialrådgiveren hjælpe dig med at få kontakt med de personer i kommunen, som skal svare på dine spørgsmål. Når du taler med socialrådgiveren i kommunen, vil hun eller han kunne give dig svar på dine ansøgninger om hjælp.

Hjælp til personlige, sociale og økonomiske spørgsmål

En socialrådgiver kan hjælpe dig med personlige, sociale og økonomiske spørgsmål, der opstår om følge af den kroniske sygdom, du har fået. Det kan godt være, at du i øjeblikket ikke synes, at din sygdom påvirker din situation. Du KAN blive mere syg, og du bliver derfor nødt til at overveje, hvilke spørgsmål der kan komme, hvis du ikke kan fastholde din nuværende situation. Socialrådgiveren kan især hjælpe dig med at afklare, om du fortsat kan/skal arbejde, om du skal søge pension, og hvad det vil betyde for dig økonomisk.

Få afklaret din arbejdssituation

Hvis du får diagnosen tidligt i dit forløb, ved man ikke, om og hvor meget sygdommen vil forværres, eller hvor hurtigt en eventuel forværring vil ske. Uanset hvad er det en god idé, at du begynder at sætte dig ind i hvilke muligheder for støtte, der er i din nuværende såvel som din fremtidige situation. Det kunne f.eks. være mulighederne for at få tilskud til psykologsamtaler, hjælpemidler, medicintilskud osv.

Dine muligheder for at få hjælp

Dine muligheder for at få hjælp afhænger af, hvor påvirket dit funktionsniveau bliver af sygdommen. Og det vil være forskelligt fra situation til situation, hvorvidt du selv skal betale helt eller delvist for den hjælp, som du har behov for.

Egen læge og kommunen

Det vil dog altid blive vurderet af din læge eller kommunen, hvor stort dit behov er. Det er vigtigt, at du får stillet de spørgsmål, du har brug for svar på, til socialrådgiveren. Du kan selv kontakte borgerservice i kommunen og lave en aftale med en socialrådgiver. Du kan også bruge din fagforening til at få kontakt med en kommunal medarbejder. Disse ydelser er gratis.

Privatpraktiserende socialrådgivere

Der findes også privat praktiserende socialrådgivere, hvor du selv betaler for at få hjælp fra vedkommende. Denne socialrådgiver har også et grundigt kendskab til det kommunale system, men har ikke kompetencer til at bevilge dig hjælp.

Patientforeninger, patientvejledere og andre

Derudover kan du kontakte patientforeningen for din sygdom, de har ofte socialrådgivere ansat, som ved noget om din diagnose og de problemstillinger, der følger med. Du kan eventuelt også hente råd og vejledning hos patientvejlederne på dit sygehus, i Ældresagen eller i Danske Handicaporganisationer.