Hvad laver en sygeplejerske?

Birgit Elzer, sygeplejerske

Sygeplejersker kan både arbejde på et sygehus og i en kommune. De to gruppers arbejdsområder har både mange ligheder og forskelle. Fælles for begge  er dog, at de varetager pleje og behandling af patienter og borgere, samt koordination og samarbejde med andre faggrupper.

Referat af filmens indhold:

Sygeplejersker på et sygehus

En sygeplejerske på et sygehus vil ud over sin uddannelse som sygeplejerske typisk have efteruddannet sig inden for det speciale hun eller han arbejder inden for. 

I hverdagen har sygeplejersken mange forskellige opgaver, der skal sikre, at du som patient får den optimale pleje og behandling under en indlæggelse. Det er for eksempel sygeplejersken, der observerer dine symptomer - og effekten af den behandling, som du modtager. Desuden er det sygeplejersken, som koordinerer mange af de praktiske tiltag, som foregår under din indlæggelse, som f.eks. bestilling blodprøver, undersøgelser, stuegang, lægesamtaler osv.

En stor del af sygeplejerskens arbejde er også at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling. I forbindelse med din udskrivelse vil det også typisk være sygeplejersken, der kontakter og koordinerer din hjemsendelse med hjemmeplejen i din kommune, hvis det er relevant i dit tilfælde.

Sygeplejersker i en kommune

En sygeplejerske i en kommune har typisk tidligere været ansat på et sygehus, og bruger derfor sin faglige viden derfra til at støtte og vejlede dig omkring sygdom og sundhed i dit eget hjem. Det vil også typisk være sygeplejerskens opgave at observere din sundhedstilstand, og informere og vejlede dig om din sygdom og behandling - og hvordan du kan forebygge sygdomme eller nedsætte risikoen for at din tilstand forværres.

Som sygeplejerske i en kommune kan man have forskellige funktioner, som f.eks. hjemmesygeplejerske, sundhedskonsulenter, forebyggelseskoordinator og lignende. Uanset funktionen vil en sygeplejerske i kommunen have stort fokus på, at hverdagen skal fungere optimalt for dig i dit hjem. Og derfor vil sygeplejersken og være i tæt samarbejde med din praktiserende læge for at kunne støtte og vejlede dig i den behandlingsplan, som er lagt for dig.