Hvad laver en visitator?

Karina Bernth, sundhedskonsulent

En visitator i en kommune at ansat til at vurdere borgernes behov for hjælp. De vurderer både, hvilken form for hjælp du har behov for, og hvor megen hjælp du kan tilbydes ud fra Sociallovgivningens § 83 og 83a – og det serviceniveau, som byrådet i din kommune har besluttet.

Formålet med hjælpen

Formålet med hjælpen er, at du kan få din hverdag til at fungere bedst muligt, inden for de rammer, der er. Vurderingen tager derfor afsæt i dine behov og din specielle situation.

Da lovgivning kan fortolkes forskelligt og serviceniveauet er forskelligt fra kommune til kommune, kan du opleve, at den hjælp - som borgere i samme situation tilbydes - er forskellig fra kommune til kommune. Det kan umiddelbart virke uforståeligt og uretfærdigt, men sådan er virkeligheden altså.

Visitatorens uddannelse og baggrund

En visitator har typisk en sundhedsfaglig uddannelse. Det kan være en sygeplejerske, en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at få hjælp eller har et konkret behov for hjælp, kan du kontakte visitatoren i din kommune. Som borger har du ret til at kontakte en visitator, og du behøver ikke kontakte din læge først.

Du skal i øvrigt vide, at visitatoren har tavshedspligt.