Hvem behandler dig i psykiatrien?

Lonnie Hougaard, Sygeplejerske

Din tilstand er afgørende for, hvilken behandling du kan henvises til. Hvis du henvises til behandling psykiatrien, er det ofte fordi, du har behov for behandling fra flere faggrupper. 

Behandling i psykiatrien kræver en henvisning

Du kan blive henvist til et ambulant forløb eller indlæggelse i psykiatrien af din praktiserende læge, en speciallæge eller en læge på en hospitalsafdeling. 

Du bliver kun henvist, hvis han eller hun vurderer, at din tilstand er så alvorlig, at du skal undersøges og behandles på et psykiatrisk hospital.

Hvis din tilstand er mindre alvorlig, bliver du i stedet henvist til en privat praktiserende psykolog eller psykiater.

Behandlingsteamet i psykiatrien

Hvis du bliver henvist til behandling i psykiatrien, er det ofte fordi, du har behov for behandling fra flere faggrupper. 

Behandlingsteamet i psykiatrien består for eksempel af psykiatere, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og diætister. 

Mange er specialuddannet

De kan have specialuddannelser, videreuddannelse og særlige erfaringer, der gør, at de kan varetage nogle af de opgaver, som man ellers ville forbinde med andre fagpersoner. 

Nogle psykiatriske sygeplejersker har videreuddannet sig inden for samtaleterapi, og varetager derfor forløb med individuel terapi eller gruppeterapi, ligesom psykologer og psykiatere.

En læge har ansvaret for din behandling

Det er altid den behandlingsansvarlige læge, der har det overordnede faglige ansvar for din behandling. Han eller hun vil dog også inddrage andre faggrupper, når din behandling tilrettelægges. 

Der er altså flere fagfolk med til at sikre kvaliteten af din behandling - også selvom du måske primært kun har kontakt med én behandler.

Du får tildelt en kontaktperson

Når du bliver indlagt på et sygehus eller behandles ambulant, får du tildelt en kontaktperson. 

Han eller hun er med til at sikre, at du oplever, at dit behandlingsforløb under indlæggelsen hænger sammen. Det indebærer, at han eller hun informerer dig om din sygdom, de undersøgelser du skal til og din behandling. Desuden formidler han eller hun informationerne om dig, hvis du overflyttes til en anden afdeling eller sygehus. Din kontaktperson er også med til at planlægge din udskrivelse.

Kort sagt skal din kontaktperson følge dig fra indlæggelsens start til udskrivelsen og være med til at sikre, at alt går så glat som muligt - og at der bliver taget vare på dig og dine behov.

Peer-medarbejdere på afdelingerne

På nogle afdelinger er der ”peer-medarbejdere” tilknyttede. Det er personer med egne erfaringer med at være patienter i psykiatrien. 

Det gør dem særligt kvalificerede til tale med dig, fordi de selv har været i en lignende situation og har erfaring med at komme sig efter psykisk sygdom. 

De er dog ikke en del af behandlingsteamet, men et supplement.

Behandlingsteamet vil forsøge at forstå din situation

Når du får stillet en diagnose i psykiatrien, forsøger behandlingsteamet at forstå hele din situation. Det vil sige, at de forsøger at forstå, hvordan du er som menneske, hvordan dit liv har været op til nu, hvordan du klarer dig socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt.

Du kan hjælpe dig selv

Desuden er det sådan, at din egen indsats for at få det bedre, har stor betydning for behandlingen af din psykiske sygdom. Derfor forsøger behandlingsteamet at inddrage både dig og dine pårørende igennem hele forløbet i den udstrækning, du ønsker det. Og de forsøger at samarbejde med dig så meget som muligt, for at du skal få det bedre.