Hvem kan få lindrende behandling?

Helle Timm, Centerleder, PAVI

Lindrende hjælp og støtte ved livstruende sygdom

Hvis du har en livstruende sygdom, kan du og dine pårørende få lindrende hjælp og støtte efter behov gennem hele sygdomsforløbet. 

 

Behovet for lindring vil variere fra person til person, over tid og i omfang. Det er vanskeligt at forudse den enkeltes behov for palliation. Derfor skal fagpersoner undersøge behovet flere gange i løbet af sygdomsforløbet. Målet er at lindre lidelse, uanset om den er af fysisk, psykisk, social eller eksistentiel/åndelig art. For at opnå dette er en tværfaglig indsats afgørende.

 

OBS: PAVI har skiftet navn til REHPA og er et Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Læs mere om videnscenteret på www.rehpa.dk

 

Forskellige perioder af et sygdomsforløb

Den palliative indsats kan tilbydes i forskellige perioder af et sygdomsforløb:

  • Tidligt i sygdomsforløbet vil det ofte være samtidig med og som en del af den behandling, som er målrettet sygdommen. Denne periode kan vare fra måneder til år.
  • I en senere periode kan den aktive sygdomsbehandling være afsluttet og hvis sygdommen er mere fremskreden, vil den palliative indsats ofte fylde mere. Denne periode kan vare fra uger til måneder.
  • Den sidste del af sygdomsforløbet, kalder fagpersoner den terminale fase eller periode. Her er den syge uafvendeligt døende. Denne fase kan vare fra dage til uger. Efter dødsfaldet kan de efterladte tilbydes støtte og omsorg.

Din muligheder for at lindrende behandling

Du kan tale med din læge, hjemmesygeplejerske eller kommune om, hvilken hjælp du og dine nærmeste har brug for.

Der er ikke frit valg til alle tilbud, og der er ikke altid en ledig plads på det tidspunkt, hvor du har brug for det.  Derfor er det en god idé, hvis du og dine pårørende allerede tidligt i sygdomsforløbet orienterer jer om de muligheder og tilbud, som findes i din region og kommune.

Dit sygdomsforløb kan nogle gange ændre sig pludseligt og uventet, og derfor er det godt, hvis du på forhånd kender dine muligheder.

Du kan både søge information på nettet og få råd og vejledning hos din læge.

 

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.