Hvordan kan du hjælpe en, som har en psykisk sygdom?

Katinka Bonde Lind, Sygeplejerske

Der er meget, du kan gøre for dén, der har psykisk sygdom. Det vigtigste er dog, at I taler sammen om de udfordringer, I oplever - og at du som pårørende er opmærksom på dine egne behov og grænser.

Der er meget, du kan gøre

Når én af dine nærmeste har fået en psykisk sygdom, er der meget, du kan gøre for at hjælpe og støtte vedkommende – både før, under og efter et behandlingsforløb.

Én af de vigtigste ting er, at I taler med hinanden – og at du lytter og prøver at rumme den andens tanker, følelser og reaktioner. Du skal såmænd ikke gøre andet, end hvad du ville gøre, hvis du spurgte ind til en fysisk sygdom: Hvordan går det? Hvordan har du det?

Afstem jeres forventninger

Det kan være godt at afklare de forventninger, I har til hinanden:

Hvad forventer din pårørende med psykisk sygdom af dig? Spørg direkte om, hvordan du bedst kan støtte og hjælpe.

Og ikke mindst spørg om: Hvad ønsker han eller hun ikke, du skal gøre? Så kommer du formentlig ikke til at overskride den andens grænser.

Lav konkrete aftaler

I nogle sygdomsfaser kan din pårørende med psykisk sygdom have svært ved at beskrive egne behov. Det kan nogle gange føles som en støtte, at du tager kontrol over situationen. Det kan være en god idé at lave nogle konkrete aftaler omkring det.

Respektér dine egne grænser

Hvordan kan du bedst forholde dig til rollen som pårørende? Du kan først fremmest gøre det klart over for dig selv, hvor dine egne grænser er. Du kan ikke være til støtte som pårørende, hvis du selv får opbrugt dine ressourcer.

Sørg for at prioritere at have rum til dig selv. Husk for eksempel at pleje dit øvrige netværk. Ofte er den pårørende med psykisk sygdom bekymret for at være til belastning for dig. Hvis du passer på dig selv, kan han eller hun bruge færre ressourcer på at bekymre sig om dig.

Deltag i samtaler med behandlere

Du kan også hjælpe din pårørende med psykisk sygdom ved at deltage og støtte, når der er møder på sygehuset, i kommunen eller andre steder. Du har vigtig viden om og erfaringer med sygdomsforløbet, som er værdifuld, når behandlingsteamet skal finde ud af, hvad din pårørende med psykisk sygdom fejler og i forbindelse med selve behandlingsforløbet.

Få en bedre forståelse for sygdommen

Samtidig kan samarbejdet med behandlerteamet være med til at sikre, at du bedre forstår sygdommen, og hvorfor man vælger at behandle sygdommen på den måde, man har valgt at gøre.

Måske oplever du nogle gange, at der er noget fremmed over din pårørende med psykisk sygdom - at du kan have svært ved at genkende vedkommende. Det skyldes, at når man har en psykisk sygdom, kan man ofte reagere, tænke eller handle anderledes, end hvad du vil forvente. Derfor skal du ikke nødvendigvis opfatte uventede handlinger som uhøflige eller mærkelige.

Du kan opleve irrationelle handlinger

Alt efter hvilken form for psykisk sygdom, der er tale om, kan din pårørende med psykisk sygdom være fyldt af indre tanker, som gør, at han eller hun ikke handler rationelt, som andre ville gøre. Det kan skyldes, at han eller hun tænker og handler ud fra sygdommens logik eller simpelthen ikke har overskud til at følge almindelige sociale spilleregler om høflighed.

Tilpas dine forventninger

Det kan være til hjælp, at du sænker dine forventninger til den med psykisk sygdom i sygdomsperioden.

Det kan også være hjælpsomt, at du ikke tager alle hans eller hendes reaktioner alt for personligt, men husker på, at han eller hun er påvirket af sygdommen. Samtidig skal du også sætte grænser for uacceptabel adfærd.

Det er også nyttigt for din pårørende med psykisk sygdom at få tilbagemeldinger om, hvilken former for adfærd vedkommende skal arbejde på at ændre.

Tilbyd praktisk hjælp

Det kan også være til rigtig stor hjælp for den syge at få praktisk hjælp eller blive afledt fra sygdomstankerne. Prøv at hjælpe med at skabe stunder med fokus på andet end sygdom. I kan for eksempel se fjernsyn sammen eller hygge jer sammen med hver jeres sysler.

Du kan også komme på besøg med lidt mad, tage opvasken eller hvis der er børn, være sammen med dem. 

Tal om din pårørenderolle med andre

Hvis du er pårørende til en person med psykisk sygdom, kan det være vanskeligt at finde balancen mellem støtte og hjælp til din pårørende med psykisk sygdom.

Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Måske føler du dig frustreret og hjælpeløs som pårørende? Måske trænger du til at tale med nogen om det at være pårørende?

Du kan for eksempel tale med din læge, kontakte en telefonrådgivning, PsykInfo eller henvende dig på en psykiatrisk akutmodtagelse.

Her kan du få råd og vejledning om, hvordan du kan håndtere det problem, som du står i. De kan for eksempel også informere dig om, hvilke tilbud der findes i frivillige organisationer eller selvhjælpsgrupper, der kan være en hjælp og støtte for dig.

 

Her kan du finde mere information om psykisk sygdom

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

Søg mere information hos Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende her >>

Søg mere information hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

Søg mere information hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

Søg mere information hos Psykiatrifonden her >>

Søg mere information hos Det Sociale Netværk her >>

Søg mere information hos En af os >>

Søg mere information hos Angstforeningen >>

Søg mere information hos Depressionsforeningen >>

Søg mere information hos Dansk PTSD Forening >>