Kører stadig lastbil trods PTSD

Finn Nielsen, har PTSD

Finn Nielsen kom i 1987 på førtidspension på grund af en alvorlig arbejdsulykke med sin ene arm. Efter et par år begyndte han dog at arbejde igen. I 2011 fik han PTSD efter en trafikulykke. Heller ikke den har afholdt fra at arbejde igen - men kun i korte perioder. 

En alvorlig arbejdsskade ledte til en førtidspension

I 1987 kom Finn alvorligt til skade med sin ene arm i forbindelse med en arbejdsulykke og han fik, hvad der dengang hed mellemste førtidspension. Han gik hjemme et par år, men det kunne han ikke holde ud. 

Jeg er ved at blive sindssyg af at gå hjemme, fordi jeg er arbejdsnarkoman og har altid været det. En dag ringer jeg ned til kommunen og spørger: ”Kan jeg få lov til at køre lastbil? ”. 

Begynder at køre lastbiler

Kommunen gav ham lov til at køre lastbil. Han fik lavet en aftale om, at hans pension skulle sættes i bero i de perioder, hvor han arbejdede. Han tager efterfølgende et lastvognskørekort og begynder at køre lastbiler. Han kører lastbiler i et par år, og det går fint. Han får så lyst til at køre turistbus og tager et turistbuskørekort. Derefter kører han bybus et par år. 

Ville gerne i gang med at køre lastbil igen efter PTSD’en

I 2011 fik han PTSD og efter have været i behandling i nogen tid, får han lyst til at køre lastbil igen.

Jeg tænkte: Fandeme nej, den skal ikke bestemme over mig”. 

Det tog lidt tid at vænne sig til at køre lastbil igen

I starten var han ikke meget for at komme ud og køre, for han var bange for at køre galt. Men en kollega hjalp ham med at overvinde frygten.

Så var jeg ude og køre i en måned med en kollega, hvor vi skiftedes til at køre, hvor jeg fandt ud af, at det slet ikke var farligt at køre igen. Du kan da komme i nogle situationer, hvor det hele kollapser. Men så er man nødt til at køre ind til siden og slappe af.” 

Kører kun ture engang imellem

Han kører stadigvæk ture ind imellem, når han kan overkomme det.

Jeg kan stadigvæk ikke lade en lastbil være en gang imellem eller to. Men det er ikke sådan, at jeg kører fast mere. Det kan jeg ikke holde til.”
 

Ps. Finn er gangbesværet på grund af en skade i ryggen efter trafikulykken. Han er derfor nødt til at køre i en minicrosser eller handicapbil, når han færdes uden for hjemmet. Hjemme bruger han en specialstol med hjul til at bevæge sig rundt på. 

 

PTSD: en forkortelse for diagnosen Posttraumatisk Stress Syndrom, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion.