Lige efter dødsfald

Knud Larsen, Formand for danske bedemænd

Der er en række praktiske ting, der sker, når et menneske dør. Lægen skal tilkaldes for at skrive dødsattesten, præsten skal kontaktes for at varetage begravelsesceremonien og bedemanden kan kontaktes omkring en række praktiske opgaver. Desuden orienteres myndighederne om dødsfaldet og en række formelle procedurer sættes i gang.

Det første der sker efter dødsfaldet

En af de første ting du kan gøre, når din nærmeste dør, er at kontakte bedemanden, hvis du har valgt at lade en bedemand stå for det praktiske. Når du kontakter bedemanden, vil du blive spurgt om, den afdøde skal begraves eller bisættes, dvs. brændes - og du skal vælge kisten eller urnen. Senere vil du blive bedt om for eksempel at tage stilling til, hvilke blomster du ønsker, der skal ligge på kisten, valg af gravsten, og hvad skal der stå på stenen.

Du kan også tage kontakt til præsten i dit sogn – eller lade bedemanden gøre det.

Dødsattesten skal udfyldes

Desuden skal du kontakte en læge, som skal skrive dødsattesten. Alt efter hvor dødsfald er sket, vil det være den afdødes egen læge, en vagtlæge eller en sygehuslæge, der skriver dødsattesten. Hvis dødsfaldet sker hjemme, vil en hjemmesygeplejerske ofte være til stede, og så vil det være hende eller ham, der tilkalder en læge. Dødsattesten skrives typisk først ca. 6 timer efter dødsfaldet, da man skal sikre sig, at den afdøde virkelig er død. 

Myndighederne orienteres

Lægen anmelder dødsfaldet til myndighederne og dødsfaldet registreres i Folkeregisteret. Når dødsfaldet er blevet registreret, orienteres skifteretten og det betyder blandt andet, at den afdødes bankkonti spærres.

Den døde gøres i stand

Det næste, der sker, er, at den afdøde skal gøres i stand og klædes på. Du kan gøre det selv, få det sundhedsfaglige personale til at gøre det, hvis de er til stede ved dødsfaldet - eller lade bedemanden gøre det. I den forbindelse skal du beslutte, hvilket tøj den afdøde skal have på. 

For mange betyder det meget, at den afdøde får noget særligt tøj på. Der er ingen regler for, hvilket tøj den afdøde iklædes og det er derfor helt op til dig at vælge tøjet. Du må også gerne lægge personlige genstande ned i kisten, som f.eks. breve, børnetegninger eller genstande, der har betydet noget for den afdøde.

Når afdøde er gjort klar kører bedemanden kisten til et kapel, hvor afdøde ligger, indtil ceremonien skal finde sted. 

Du kan læse mere om det praktiske i forbindelse med dødsfald hos Foreningen Liv og Død

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.