Madserviceordning

Karina Bernth, sundhedskonsulent

Hvis du har behov for at få mad leveret, kan du ansøge om at komme med i kommunens madserviceordning.

Hvem gælder madordningen for?

Du kan kun komme med i ordningen, hvis du ikke selv er i stand til at lave mad på grund af en funktionsnedsættelse.

Visitatoren afgør, om du kan deltage

Det er visitatoren, der afgør, om du kan deltage i madserviceordningen. De vil foretage en vurdering af din samlede situation, lige som der vil ske en løbende vurdering af behovet for hjælp, så den tilpasses dine behov. Du kan både få maden bragt til dit hjem, men du kan også spise maden på et dagcenter eller lignende.

Du skal selv betale

Du skal selv betale for at være tilmeldt denne ordning. Prisen er forskellig fra kommune til kommune og ændres løbende, men hvis du får madservice i dit eget hjem er der sat et loft på beløbet, du selv skal betale.

Kontakt din kommune

Hvis du gerne vil tilmeldes en madordning, skal du kontakte din kommune.