Medicin og tilskud

Aysegül Sekeroglu – Farmaceut

Beregning af medicintilskud sker automatisk

Tilskuddets størrelse afhænger af, om du er under eller over 18 år. Det er ikke al medicin, du kan få tilskud til.

 

Ekstra tilskud

Du har mulighed for at få ekstra tilskud, hvis en række betingelser er opfyldt. Det er lægemiddelstyrelsen eller kommunen, der afgør, om du kan få ekstra tilskud. Tilskuddet gives til dig personligt.

 

Hvis din læge vurderer, at du har behov for medicin, der normalt ikke er tilskud til, kan din læge ansøge om tilskud til dig. Det gælder også, hvis du ønsker, at din sidste tid skal være i eget hjem eller på hospice.

 

I visse tilfælde kan du få tilskud til din medicin af kommunen. Tilskud gives for eksempel til personer i økonomisk trang. Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives tilskud eller ej.

 

Du skal selv kontakte din kommune for at høre, om det er en mulighed for dig.

 

Hvis du er i sygehusbehandling, men ikke er indlagt, kan du i nogle tilfælde få udleveret medicin fra sygehuset uden omkostninger.

 

På dit medicinkort kan du se, hvor stort et medicintilskud du får.

 

Hvis du vil læse mere om individuelle tilskud til medicin: lægemiddelstyrelsen.dk

Hvis du vil læse mere om vederlagsfri (gratis) udlevering af medicin: regioner.dk

 

Kilde

Fagmedarbejder Aysegül Sekeroglu, farmaceut.