Når den personlige relation bliver digital

Peter Raun – praktiserende læge & Hannah Clement Schmidt - sygeplejerske

Verner, som er KOL-patient, fortæller, at siden han startede med telemedicin, har det givet ham en større ro i forhold til sin sygdom.

Der er forskellige typer af telemedicin. Det kan være e-mailkonsultationer, målinger, som borgeren sender ind, og videokonsultationer.

Nogle vil måske frygte telekommunikation som noget, der fremmedgør relationen mellem patient og sundhedsperson. Sygeplejerske Hannah Clement Schmidt fortæller dog, at hendes egen erfaring viser, at det næsten er det modsatte.

Kis er pårørende til Bjarne, som er KOL-patient. Bjarne fik tilbudt telemedicin for 3 år siden og indberetter sine målinger hver mandag. Det giver en tryghed, fortæller Kis.