Nærvær i stedet for sex

Anthony Bickersteth, 64 år, lever med hjertesvigt

Anthony Bickersteth er på grund af følgevirkninger af behandlingen for prostatakræft ikke længere i stand til at have et sexliv. I dag er hans sexliv derfor erstattet af nærvær, omsorg og opmærksomhed over for hinanden

Sexliv er erstattet af andre ting

Anthony Bickersteth er på grund af følgevirkninger af behandlingen for prostatakræft ikke længere i stand til at have et sexliv. I dag er hans sexliv derfor erstattet af nærvær, omsorg og opmærksomhed over for hinanden. Denne form nærvær er på et helt andet plan end det seksuelle nærvær. Men selv om nærværet giver ham meget, er det manglende sexliv en stor frustration for ham. Men han har accepteret, at det ikke kan være anderledes.

Er blevet mere opmærksom

Konsekvensen af det manglende sexliv indebærer, at han er meget mere opmærksom på følelser, at lytte og at give. Og han mener, at et parforhold vil dø, hvis man ikke kan stimulere det på én eller anden måde. Det er dog fortsat muligt at fastholde et tæt parforhold og følelsen af at høre sammen – til trods for et manglende sexliv.