Patientvejledningen er til for dig

Hvad er en patientvejleder og hvordan kan de hjælpe?

Patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til valg af behandlingssted, venteti­der eller hvis du vil have hjælp til at klage eller søge erstatning.

Vi kan oplyse og vejlede dig om dine rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet. Vi kan også hjælpe dig med at skaffe relevant informationsma­teriale. Du kan skrive eller ringe til os. Og hvis du har behov for et møde med en patientvejleder, kan det også lade sig gøre. Mødet kan finde sted hos Patient­vejledningen i Sorø eller på et af regionens sygehuse.

Vores vejledning er uvildig, og vi forsøger at forstå din problemstilling ud fra din oplevelse. Vi har tavs­hedspligt, og vi går ikke videre med din henvendelse, med mindre vi på forhånd har aftalt det med dig.

Du kan se vores kontaktinformationer på Region Sjællands hjemmeside.