Ritualer

Katrine - Sygehuspræst

Når ordene ikke slår til

Af og til kan vi befinde os i situationer, hvor ordene ikke slår til. Pludselig kan de synes for små og hverdagsagtige til de ekstraordinære situationer, som livet ind i mellem stiller os i. Det gælder både de glædelige situationer såvel som de sørgelige.

 

Behovet for ritualer

Ved alle livets store overgange som fødsel, død og pubertet kender vi særligt til behovet for ”noget mere”. Behovet for ritualer. Nogle kalder meget smukt ritualer for "Livets broer" eller "Livets vejmærker".

Men hvad er et ritual? Ritualet er et fastlagt, genkendeligt mønster af handlinger og ord, som skal hjælpe os med at orientere os i livets overgange - og til tider også i vanskelige situationer. De kristne ritualer opfattes kort sagt som det at lægge sit liv i Guds hånd og udtrykkes blandt andet gennem dåb, vielse og begravelse. Vi gør noget og siger noget, der understreger det ekstraordinære, som skal ske – og som vi samtidig aldrig helt bliver færdige med at forstå.

 

Hvad kan vi bruge ritualer til?

Ritualet kan give tryghed og kan hjælpe os med at håndtere de blandede og modsatrettede følelser, som livets forandringer påfører os. De hjælper på den måde, at de viser, hvordan vi skal handle i en ukendt og måske kaotisk situation. Og de kan hjælpe os med at begynde eller afslutte et kapitel i vores liv.

 

Ritualer ved dåb og bryllup

Ved en dåb gennemføres for eksempel en række handlinger, som fortæller omverden at en nyt medlem af menigheden er kommet til verden, og det vil vi gerne fejre i fællesskab. Ved et bryllup gennemfører vi en række handlinger, der hylder kærligheden mellem to mennesker, og samtidig bekendtgør de omverdenen, at de nu er et par.

 

Ritualer ved begravelse

Lige så er der i forbindelse med en begravelse fastlagt nogle ord og handlinger, der følges. De hjælper os, der står tilbage, gennem begravelsen - for her får vi lejlighed til at tage afsked og mindes vores kære, selvom vi er knuget af sorg. 

Ved alle disse handlinger, dåb, bryllup, begravelse, knyttes samtidig en forbindelse til det der er større end os selv – til Gud. I mødet med alvorlig sygdom kan det for den enkelte blive meget vigtigt - og nærmest få en fornyet betydning - at møde ritualet i form af for eksempel: at få lyst velsignelsen, bedt fadervor, eller gå til gudstjeneste.

 

Litteratur

Religion, eksistens & sygepleje ved Christian Juul Busch, Tim Jensen og Marie Oved, Nyt nordisk forlag, 2003

Kærlighedens pris af Bent Falk, Forlaget Anis, 1998

Den Danske Salmebog

Bibelen

 

 

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.