Sådan bliver indholdet til

Helbredsprofilens indhold bliver til gennem workshops med borgere, pårørende og fagfolk. 

Indholdet

Tilblivelsen af selve indholdet er en vekselvirkning af research, workshop, skrivearbejde og filmoptagelse. Helbredsprofilens personale finder borgere og pårørende i relevante sygdomsgrupper, samt repræsentanter fra faggrupper, der behandler området. Herefter afholdes workshops. På disse workshops afdækkes hvilket indholdsområder, borgerne selv synes er de vigtigste at få afdækket, og hvad de gerne selv ville have haft adgang til, da de fik diagnosen.

Det vigtigste er dét, borgerne synes er vigtigt at vide.

Ligeledes fortæller fagfolk hvilke spørgsmål borgerne plejer at stille dem i deres behandling, og hvilke oplevelser, der er tilbagevendende i deres arbejde. På dette grundlag udformes manuskripter og film. Det gennemgående fokus er at indholdet skal have bred relevans, være let tilgængeligt, og opfattes som et blødt supplement til den egentlige kliniske behandling.

 

Fokus er, at indholdet skal have bred relevans, være let tilgængeligt, og opfattes som informativt supplement til den egentlige kliniske behandling.

I særlige tilfælde er specialudviklede værktøjer oplagte, som fx på KOL-delen, hvor 'Tjek min KOL' er en række spørgsmål, sygeplejersker og læger også bruger i klinisk sammenhæng. Denne type udvikling medtænkes også i workshops med borger og faggrupperne.

 

Emnerne

Helbredsprofilens indhold bliver primært valgt ud fra politiske prioriteringer på indsatsområder. Helt overordnet naturligvis med tanke på det kroniker- og målgruppefokus, den er skabt i. Herudover har det også noget at sige, om en specifik sygehusafdeling viser interesse eller direkte ønsker, at et område bliver priorieteret i produktion på Helbredsprofilen. 

Emnerne vælges i tråd med politiske indsatser, samt hospitalers ønsker.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller drøftelser til tilblivelsen af Helbredsprofilens indhold, er du velkommen til at tage kontakt på info@helbredsprofilen.dk