Sådan oplever og bruger borgerne Helbredsprofilen

Borgere og fagfolk fortæller

Informationerne i filmene på Helbredsprofilen kan bruges som en støtte i hverdagen.

Informativ støtte 

Her kan man få information fra andre, der har samme sygdom, som én selv, og få gode idéer, eller lave øvelserne i videoerne.
Helbredsprofilens brugere ser filmene og lytter til rådene, der bliver givet. 

Information fordøjes i eget tempo

Her kan den enkelte stille og roligt og i sit eget tempo få de informationer, man har manglet. Informationen kan søges frem og gentages, hvis man ikke kan huske det hele.